Faith

So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.

Romans 10:17 (NKJV)


دشمنان خود را محبت نمایید

مفهوم دشمنان خود را محبت نمایید چیست؟ در انجیل می خوانیم که عیسی مسیح می فرماید: "با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخسار راست تو سیلی زند، دیگری را نیز به سوی او بگردان ... دشمنان خود را محبت نمایید، و برای لعن کنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید" (متی ۵:۳۹و۴۴). متاسفانه، این چند دستور بسیار حیاتی عیسی مسیح، برای کسانی که تحقیقات بنیادی در کلام خدا ندارند، اغلب موجب سوء تفاهم و حمل بر پذیرفتن زور و توسری خوردن شده و می شوند. برای رفع این سوء تفاهم، و روشن شدن حقیقت امر، لازم است، ابتدا به هدف زندگی و تعلیمات عیسی مسیح توجه کنیم: اگر کلام خدا را به دقت مورد مطالعه قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که هدف آمدن مسیح به این دنیا (که باید هدف زندگی پیروان او نیز باشد)، اینست که انسان هایی را که در تاریکی روحانی و شرارت بسر   می برند، به نور و حقیقت و انسانیت رهبری نماید. در آیات فوق میخوانیم: "با شریر مقاومت مکنید". چرا؟ برای اینکه پاسخ دادن شرارت با شرارت، تنها باعث ازدیاد روحیه شرارت، کدورت و انتقام جوئی می شود و در واقع، دردی را دوا نمی کند. ولی هر گاه با تحمل و محبت با کسی که بقول بسیاری بویی از انسانیت نبرده است رفتار می کنیم، او را عملاً متوجه مفهوم انسانیت و نجات می نماییم. انقلاب های بزرگ جهان در اصل برای ریشه کن کردن شرارت و ظلم به وقوع پیوسته اند. نتیجه چه شده؟  اشخاص شرور و ظالم از بین رفته اند، ولی کسانی که آنان را از بین بردند عملاً مرتکب قتل و ظلم شده اند، که در واقع، قتل و ظلم هنوز باقی مانده است. چرا؟ برای اینکه شرارت را با شرارت پاسخ گفته اند. بنابراین به منظور کمک و نجات دادن شریر است که مسیح دستور می دهد شرارت را با گذشت، محبت  و فداکاری مغلوب سازیم.

همچنانکه در کلام خدا در این باره الهام شده است که: "مغلوب بدی مشو بلکه بدی را به نیکوئی مغلوب ساز" (رومیان ۱۲:۲۱). باید دانست که محبت کردن در مقابل شرارت و فروتنی در مقابل زور، نه تنها نشانه ضعف نیست بلکه قدرت، محبت و تحمل فوق انسانی می خواهد، زیرا مطابق عکس العمل طبیعی رفتار کردن، همیشه آسان تر است از تحمل و گذشت نمودن، انتقام گرفتن آسان تر است از بخشیدن و محبت کردن در مقابل بدی، دعای برکت کردن در مقابل پرخاش نمودن. بلی، فروتنی و محبت به عوض بدی، علاوه بر آنکه نشانه ضعف نیست، بلکه خبر از قدرتی مافوق طبیعی و روحانی می دهد، که از روح خدا - که در اثر ایمان به و اطاعت از سخنان عیسی مسیح در ایماندار ساکن می شود - سر چشمه می گیرد، و در حقیقت، این تنها اسلحه ایست که با آن می توان: "در اثر قدمهای مسیح رفتار نمود" اول پطرس ۲:۲۱. هدف عیسی مسیح هرگز از بین بردن گناهکار نیست، بلکه می خواهد گناه را از زندگی گناهکار برداشته او را پاک نماید. برای این کار سلاح محبت لازم است تا بوسیله آن ریشه گناه را بردارد، گناهکار را   نجات بخشیده، او را تبدیل به انسانی واقعی آنچنانکه منظور نظر خدا است بنماید، و همین است مفهوم واقعی نجات: یعنی عیسی مسیح انسان را، در حالی که از گناه او متنفر است، محبت می نماید و از قید گناه آزاد ساخته  جان او را نجات می بخشد. مفهوم "دشمنان خود را محبت نمایید". نیز همین است، یعنی رفتار کردن با آنان همچنانکه مسیح رفتار کرد. او نه تنها این دستور را به ما داد، بلکه قدم فراتر نهاد و دستور خود را به مرحله اجرا درآورد و "جان خود را در راه ما گناهکاران فدا کرد تا ما را به حضور خدا بیاورد" (اول پطرس ۳:۱۸).

در جائی دیگر می خوانیم: "زیرا بعید است که برای شخص عادل کسی بمیرد، هر چند در راه مرد نیکو ممکن است کسی جرات کند که بمیرد، لکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد" (رومیان ۷-۸). خود عیسی مسیح در این باره می فرماید: "من جان خود را مینهم تا آن را باز گیرم. کسی آن را از من نمی گیرد بلکه من خود آن را مینهم. قدرت دارم که آن را بنهم و قدرت دارم آن را باز گیرم. این حکم را از پدر خود یافتم" (یوحنا ۱۰:۱۸). بلی، عیسی مسیح با محبتی عظیم، فروتنی کامل و تحمل درد و شکنجۀ بی قیاس، مرگ روی صلیب را پذیرفت، تا میلیونها گناهکار و شرور، در اثر این محبت و فداکاری بی نظیر او، از گناهان خود برگشته، توبه نموده نجات یابند، و به افرادی امین، خدا دوست و فداکار تبدیل شوند. فیض مسیح همواره با شما باد.