Faith

So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God.

Romans 10:17 (NKJV)


Assyrian Presbyterian Church of San Jose

ܥܕܬܐ ܦܪܣܒܝܬܪܝܬܐ ܕܐܬܘܖ̈ܝܐ ܒܣܢ ܗܘܙܝ

Persian Articles

این مقاله توسط یک فرد ایرانی که خارج از کشور زندگی می کرد، چندین سال پیش نوشته شده است: انجیل متی فصل دوم آیات یک تا دوازده، اشاراتی دارد به مجوسیان که به مسیح ایمان آوردند، آنجا که می فرماید: "و...

بی ایمانان، مسیحیانی که ایمانی متکی بر احساسات دارند، و حتی بعضی از مسیحیان، در مورد حقیقتِ اساسی و آسمانیِ "یگانگیِ پدر، پسر و روح القدس" سوال دارند. زیرا نمی خواهند یا نمی توانند آن را درک کنند و...

"تنگ است آن در و سخت است آن راه که به حیات منتهی می شود. و یابندگان آن کَم اند" (متی ۷: ۱۴). همان دقیقه ای که با ایمانِ نجات بخش، به مسیح روی می آوریم، روح خدا زندگیِ مسیح را در روح و روان ما می...

هدف آمدن عیسی مسیح به این دنیا چه بود؟ جواب: درآوردنِ ما از چاه هلاکت در زمین (مزمور۴۰:۲)، نشاندنِ ما بر تخت سلطنت در آسمان (مکاشفه۳:۲۱). چگونه؟ برای اینکه به هدف آمدن عیسی مسیح به این دنیا پی...

نمونه هایی از توبه کردن در کتاب مقدس "این رویدادها به وقوع پیوست تا نمونه هایی باشد برای ما" (اول قرنتیان ۱۰:). در کتاب مقدس نمونه های زیادی در مورد توبه کردن به چشم می خورد که اشاره به تمام آنها از...

حتماً شنیده ایم که می گویند فکر نان کن که خربزه آب است. می دانیم که منظور از نان به دست آوردن قوت و قدرت برای ادامه زندگی زمینی است، منظور از خربزه، داشتن زندگی سهل و آسان و در پیِ خوشگذرانی بودن،...

در انجیل می خوانیم: عیسی مسیح "چون به اورشلیم نزدیک شد و شهر را دید، بر آن گریست.... زیرا از موعد دیدار خداوند با خود غافل ماند" (لوقا ۱۹:۴۱-۴۴). آیا تا بحال برایتان اتفاق افتاده که هر چند در مجلس...

"تو ای پدر در من هستی و من در تو و آنان نیز در ما یکی باشند"(یوحنا ۷ ۱: ۱ ۲ ). این دعا باید در ما که به مسیح ایمان آورده ایم، به حقیقت پیوسته باشد! اگر نه، خدا را شکر که هنوز وقت باقیست تا جداً در...

ممکن است مسیح امروز برگردد، آیا آماده ایم؟ دنیای نابسامان امروز ما احتیاجِ زیادی به صلح و آرامش دارد که تنها "سرور سلامتی (عیسی مسیح) که پایۀ "حکومتش را بر عدل و انصاف استوار خواهد ساخت" (اشعیا ۹: ۷...

رفع چند اشکال مهم که اغلب در ذهن حق جویان (حتی مسیحیان) بوجود می آیند: سه خدا - مسیحیان خدای یکتا را می پرستند نه سه خدا، و اعتقادِ کامل دارند که او روح است با سه شخصّیت یا اِقنومِ پدر، پسر و روح...

"یک عده یونانی که برای مراسم عید به اورشلیم آمده بودند،... گفتند ما می خواهیم عیسی را ببینیم" (یوحنا ۱۲: ۲۱) ااکثریتِ مردم می خواهند مسیح را در طرز زندگی، بشارت، خدمات، سخنان و حتی طرز فکرِ مسیحیان...

عیسی مسیح خدا را خدای واحد حقیقی می خواند و در دعا به او می گوید: "حیات جاودانی این است که ترا خدای واحدِ حقیقی و عیسی مسیح را که فرستادی بشناسند" (یوحنا ۱۷ :۳). این راز آسمانی که با الهامِ روح...

"خدا یکی است و به جز او خدایی نیست" (مرقس۳۲:۱۲). آیۀ فوق، شش قرن، بعد از مسیحیت که اسلام روی کار آمد وردِ زبانِ مسلمانان شد. (در زبان عربی نام خدا، الله ترجمه شده،) که آن همان خدایی است که انجیل او...

"بچشید و ببینید که خداوند نیکو است خوشا بحال شخصی که بر او توّکل دارد"(مزمور ۳۴:۸). داستان واقعیِ زیر ، گویایِ زنده ای است از حقیقت تابناکِ آیۀ فوق: در سالن بزرگ اجتماعات شهر مردم برای شنیدن...

نجات، آرامش و مشارکتِ حقیقی از جانب خداوند است در کتاب مقدس بارها دربارۀ این حقیقتِ روشن، که انسان هرگز قادر به نجات خود، از ورطۀ هولناکِ هلاکتِ ابدی که در انتظار اوست نمی باشد و تنها خداست که می...

"هر گاه با مسیح مُردیم یقین می دانیم که با او زیست هم خواهیم کرد" (رومیان ۶:۸) آیا می دانیم معنیِ واقعیِ مردن با مسیح که بارها در کتاب انجیل تکرار شده است چیست؟ اگر بابِ ششمِ رساله به رومیان را...

"دل ثابت را در سلامتی کامل نگاه خواهی داشت زیرا بر تو توّکل دارد" (اشعیاء ۲۶:۳). اگر در زندگی خود راضی و قانع نیستیم، دلیلش اینست که هر چند مرّتب عبارتِ "توّکل بر خدا" را بر زبان می آوریم، ولی در...

چگونه می توانیم زندگی مسیحی وار داشته باشیم؟ برای داشتن زندگی مسیحی وار بعد از نجات یافتن، باید با تمام دل و جان از خدا بخواهیم تا این آرزویِ ما را برآورده سازد. زیرا او در کلامش می فرماید: "بخواهید...

سوال: آیا حقیقتاً خود عیسی مسیح بود که به خاطرِ آمرزشِ گناهان ما به نیابت ما بر صلیب جان فدا کرد یا شخص دیگری به جای او بر صلیب کشیده شد؟ در پاسخ، چند نکتۀ حیاتی را در زیر مطرح می کنیم به این امید...

آیا کتاب انجیل تحریف و یا تبدیل شده است؟ در انجیل می خوانیم که عیسی مسیح می فرماید: "زیرا آمین، به شما می گویم، تا زمین و آسمان از میان نرود، نقطه یا همزه ای از تورات هرگز از میان نخواهد رفت، تا همه...

"سنگِ زنده، رد شده از مردم، لکن نزد خدا برگزیده و مکرّم" (اول پطرس ۲:۴). کیست این سنگ زنده برگزیده و مکرّم؟ برای پاسخ، به تنها کتابی که از"الهام خدا است" مراجعه می کنیم تا پاسخ را از خود خدا بشنویم:...

سه عید بزرگ که در عالم مسیحیت جشن گرفته می شوند عبارتند از: * - عید خجسته میلاد مسیح، که به یادبود مژدۀ یافتن بخشش رایگان گناهان، بوسیله ایمان به عطای وصف ناپذیر خدا به ما، (یعنی مسیح - دوم قرنتیان...

خداوند در کتابِ ارمیای نبی، به ما می فرماید : ۱"شما هر کدام از راه زشت خود بازگشت نمایید و راهها و اعمال خود را اصلاح کنید."(ارمیا ۱۸:۱۱). ۲"فکرهائی برای شما دارم فکرهای سلامتی نه بدی تا شما را در...

حیات زندگی بازیافته ایست که تنها با ایمان به مسیح در باطن ما ظاهر می شود. واژه "نان حیات" که برای اولین بار بوسیله عیسی مسیح به دنیا اعلام شد، حائز کمال اهمیت می باشد. از این جهت، برای درک مفهوم...

رهائی از پریشانی، برگشت به صلح و سلامتی (آرامش)! آیا دنیا می داند که بدون برگشت به سوی خدا، به سوی هلاکت ابدی رهسپار است؟ در کتاب مقدس رهائی از جانب خدا به سوی صلح و آرامش، بارها و بارها به حقیقت...

سوال - کسی که مژدۀ نجات را نشنیده و در انجیل هم نخوانده، در آخر چه حال و عاقبتی خواهد داشت؟ باب دوم رومیان را دقیقاً مطالعه نماییم؟ پاسخ: "غضب خدا از آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمی نازل می شود...

در آیۀ اولِ انجیلِ به قلم یوحنای رسول که با الهام از روح القدس در حدود سی سال بعد از مسیح به رشته تحریر درآمده، چنین می خوانیم: "در ازل کلمه بود و کلمه با خدا بود." در آیۀ ۱۴می خوانیم: "کلمه انسان...

"جان من در خدای خود وجد می نماید، زیرا... ردای عدالت را بمن پوشانید" (اشعیا ۶۱:۱۰). "یا رب هر روز پاکتر شوم در قلبم" آیا با سرائیدن سرودهای روحانی نظیر این سرود که دعا به حضور خدا می باشند، همچنین...

"خداوند را شکر گوئید، زیرا او مهربان است و رحمتش ابدیست" (مزمور ۱۳۶). از مطالعه دقیق کلام خدا چنین بر می آید، که ارادهِ خدا برای ما اینست که او را برای محبتِ عظیم و بی دریغش در عیسی مسیح همواره شکر...

"عیسی مسیح دیروز و امروز و تا ابد همان است" فریفته عقاید جدید و عجیب و غریب نشوید" (عبرانیان ۱۳:۸-۹). در انجیل آمده: "در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود... کلمه جسم گردید و در میان...

دو سوال: گناه چیست؟ چرا باید بخشیده شود؟ در آیۀ اولِ باب اول کتاب مقدس، می خوانیم: "در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید." و در آیۀ آخر این باب می خوانیم: "و خدا هر چه ساخته بود دید و همانا بسیار...

مسئولیت آشتی دادن مردم با خدا به مسیحیان سپرده شده است. (دوم قرنتیان ۵:۱۸). چه عظیم است احتیاج دنیا به شنیدن مژده حیات بخش انجیل، و چه کم اند کسانی که مایل هستند این احتیاج را برآورده سازند. بر...

مفهوم "راه و راستی و حیات" چیست؟ عیسی مسیح در شبی که او را تسلیم کردند به شاگردانش فرمود: "فرزندان عزیز، اندک زمانی دیگر با شما هستم. مرا خواهید جست و همانگونه که به یهودیان گفتم، اکنون به شما می...

"بیایید تلاش کنیم تا خداوند را بشناسیم!” (هوشع ۶:۳). می دانیم روح خدا که کلام خدا را الهام کرده همیشه بوسیلهً کلام خدا ما را هدایت می کند. زیرا تنها کلام خدا است که حقیقتِ خداوندی را مکشوف می سازد و...

قبلا باید بدانیم که بکار بردن کلمه "کسب" برای بدست آوردن زندگی جاوید در ترجمه ای که آیه را از آن اقتباس کرده ایم اشتباه است، بلکه می بایست کلمه "دریافت" بکار برده می شد. زیرا زندگی جاوید هدیه خداوند...

"ایراد نگیرید تا از شما نیز ایراد نگیرند" (متی ۷:۱). وقتی که از کسی ایراد می گیریم، از مسیح اطاعت نمی کنیم بلکه از دشمن ما که "مدعی برادران" است (مکاشفه ۱۲:۱۰) تقلید می نماییم. در کلام خدا می...

در کلام خدا می خوانیم: مسیح آمد تا "گمشده را بجوید و نجات بخشد" (لوقا ۱۹:۱۰). آیا می دانید که در نظر خداوند چه کسی گمشده است؟ پاسخِ کتاب مقدس به این سوال اینست: گمشده کسی است که تنها "راه رسیدن به...

"خداوند همیشه با من است!" (مزمور ۱۶: ۸) بعد از ایمان آوردن و سپردن عنانِ زندگیِ خود به او، در ما شروع می شود و تا به ابد ادامه خواهد یافت. عیسی مسیح در دعای خود به خدا، چنین شهادت می دهد: "زندگی...

"مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد بمانیم" (غلاطیان ۵:۱). خداوند در کلامش از ما خواسته که خود را بیازمائیم (دوم قرنتیان ۱۳:۵). آیا بهتر نیست همین حالا که مشغول مطالعه این نوشته هستیم، از این دستور خدا...

آیا واقعا عیسی مسیح از مردگان برخاسته است؟ حقیقت تابناک مرگ و رستاخیز عیسی مسیح، که اساسِ مسیحیت بر آن استوار است ، همیشه در سرلوحۀ بشارتِ انجیل قرار دارد. برای پی بردن به واقعیت رستاخیز مسیح، باید...

در شب توّلد مسیح فرشتگان آسمان چنین سرودند: "خداوند را در آسمانها جلال باد و بر زمین، در میان مردمی که خدا را خشنود می سازند آرامش و صفا باد."(لوقا ۲:۱۴). آرامشی که فرشتگان خبر آن را به چوپانان...

مانند ستارگان در جهانِ تاریک بدرخشید (فیلیپیان۲: ۱۵). برای اطاعت از این فرمان خداوند، باید در خود نور داشته باشیم تا بتوانیم مانند ستارگان بدرخشیم. این نور را از کجا به دست بیاوریم؟ به کلام خدا...

عیسی مسیح در آخرین فرمان بزرگ خود می فرماید: "تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده است. پس بروید و همه قومها را شاگرد من سازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنان...

"کلام خدا بی نهایت مصفّی است" مزمور ۱۱۹: ۱۴۰ در پیِ مقالۀ "بگذارید نور شما بر مردم بتابد"، بجا است که در مورد اشتباهاتی که در ترجمۀ قدیم کلام خدا به زبان فارسی دیده می شوند و موجب ضعف کلیسا بوده...

چگونه عیسی مسیح به دنیا آمد و هدف او چه بود؟ در این روزها که خود را سرگرم برگزاری جشن کریسمس می کنیم، چه بهتر فرصتی پیدا کنیم تا در بارۀ مفهوم واقعیِ تولد مسیح مطالعاتی بطور خلاصه از دیدگاه کلام خدا...

قوّت و قدرت برای رشد روحانی در انجیل متی می خوانیم که عیسی مسیح می فرماید: "انسان تنها به نان زنده نیست، بلکه به هر کلامی که از دهان خدا صادر شود" (متی ۴:۴). در اینجا منظور مسیح اینست که همچنانکه...

"بدون قدوسیت هیچ کس خداوند را نخواهد دید" (عبرانیان ۱۲:۱۴). خداوند در کلامش چنین الهام فرموده است: "چونکه از گناه آزاد شده و غلامان خدا گشته اید ثمرِ خود را برای قدوسیت می آورید که عاقبت آن حیات...

از فیض سرشار او، پیوسته برکات فراوانی یافته ایم."و از پری او جمیع ما بهره یافتیم و فیض به عوض فیض. (یوحنا ۱: ۱۶)". بشر از روزی که متولد می شود تا روزی که در این دنیا بسر می برد، لابد است که از زندگی...

تعمید چیست؟ پاسخ: تعمید نشانۀ ظاهریِ طبیعت نو از خدا در ما، و تصمیم به همگامیِ دایم با عیسی مسیح است. اغلب ما، بدون اینکه به مفهوم واقعی تعمید که نشانه ظاهریِ تغییر باطنی است که خدا در درون ما انجام...

روز پنطیکاست روز نزول روح القدس بر زمین و ساکن شدن او در قلب ایمانداران به مسیح می باشد. قبل از صعود مسیح به آسمان، روح القدس بطور انفرادی در مردم کار می کرد. ولی در انجیل، عیسی مسیح به شاگردان خود...

علت پیدایش درد و رنج در دنیا، و راه رهایی از آن چیست؟ برای یافتن پاسخ به این سوال، لازم است به زمانی برگردیم که جهان تازه آفریده شد و ببینیم بدی از کجا، کی و چگونه وارد جهان شد. در آخر باب اول...

بعضی از حقجویان که علاقمند شناخت مسیحیت هستند، می خواهند ابتدا از اماکن مقدسۀ مسیحیان، و طرز مراسم و تشریفات مذهبی آنان دیدن کنند. متاسفانه این طرز فکر، تنها صورت ظاهر آنچه را که آنان در پی شناختنِ...

در وضع فعلی دنیا چه بهتر طبق کلام خدا، این مژدۀ مبارک را بشتابانیم: مسیح می فرماید: "بیدار باشید چون نمی دانید که صاحب خانه کی می آید. شب یا نصف شب، و یا سپیده دم. مبادا او ناگهان بیاید و شما را در...

با مسیح مصلوب شده ام ولی زندگی میکنم لیکن نه من بعد از این, بلکه مسیح در من زندگی میکند. و زندگانی که الحال در جسم میکنم, به ایمان بر پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. (غلاطیان ۲...

نورِ جلال خدا می تابد. خدای ما خواهد آمد. شعله های آتش در پیشاپیش او، گردباد در اطراف اوست... و می فرماید: قربانی شایستۀ من آنست که از من سپاسگزار باشید و مرا ستایش کنید. (مزمور ۵۰ : ۲-۳ و ۳ ۲)...

می دانیم شریک شدن در طبیعتِ الهی مفهوم روحانی دارد که تنها با درخواستِ هدایت از روح القدس که الهام کنندۀ کتاب مقدس و از نو آفرینندۀ طبیعتِ ماست، مکشوف خواهد شد. (دوم پطرس ۱: ۱ - ۱۱) در کلام خدا می...

هم فکر با مسیح, معلوم است که با یک نگاهِ سطحی به این حقیقتِ تابناکِ انجیل، که اساسِ مسیحیت است، چیزی عاید ما نخواهد شد، مگر اینکه آن را با سایر حقایقِ کلام خدا که در زیر آمده اند با هم در نظر بگیریم...

وقتی که وضع نابسامان دنیا را در نظر میگیریم، به جای شادی، آثار غم و نا امیدی در قیافه ها دیده می شود. چند روز پیش در این فکر بودم، که به یاد آخرین روز دنیا که در دوم پطرس الهام شده است افتادم، و به...

شادی خداوند "قوت" ما است (نحمیا ۸: ۱۰). کسانی که عیسی مسیح زنده را که می فرماید: "مرده شدم و اینک تا ابد الآباد زنده هستم و کلیدهای موت و عالم اموات نزد من است" (مکاشفه ۱: ۱۸)، به عنوان نجات دهنده...

†- همان دقیقه ای که با ایمانِ نجات بخش، به مسیح روی می آوریم، روح خدا زندگیِ خدا را در روح و روان ما می نشاند. ما از موت - نتیجۀ اطاعت نکردن از خدا - (پیدایش ۲:۱۷) برمی خیزیم، از گناه به هر شکلی که...

پیشگویی اشعیای نبی در بارۀ صلیب مسیح: "او غمهای ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود. و ما او را از جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم (اشعیا ۵۳: ۴). و حال آنکه به سبب...

مسیحیت بر اساسِ حقایقِ کلام خدا استوار است نه بر احساسات که متاسفانه در سالهایِ اخیر رواج زیادی پیدا کرده است. مردم از روی احساسات و بدون توبۀ حقیقی از گناهان، به عیسی مسیح ایمان می آورند و در خود...

سوال: مسیحیان چگونه دعا می کنند؟ دعا به بیان ساده، گفتگوی قلبی شخص با خدا است. بنابراین، دعای واقعی که پسندیدۀ خدا باشد، بیانِ احساس قلبی، افکار و خواسته های واقعی شخص به خداست، نه یک سری جملات حفظی...

مفهوم دشمنان خود را محبت نمایید چیست؟ در انجیل می خوانیم که عیسی مسیح می فرماید: "با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر که به رخسار راست تو سیلی زند، دیگری را نیز به سوی او بگردان... دشمنان خود را محبت...

انسانیت کهنهِ ما با او مصلوب شد (رومیان ۶: ۶). در کتاب مقدس می خوانیم: "مسیح قبل از آفرینش جهان ذبح شده بود" (مکاشفه ۱۳ :۸). (افسسیان۱: ۴). هر چند معنی کامل این را نمی توانیم بفهمیم، ولی آنچه مسلم...

"کسی که از آن مسیح می گردد، تبدیل به شخص جدیدی می شود. او دیگر آن انسان قبلی نیست، او زندگی کاملاً تازه ای را آغاز کرده است"! (دوم قرنتیان ۵: ۱۷). و اینست مفهوم خلقت تازه در عالمِ مسیحیت. در انجیل...

الهامِ خدا: "خود را امتحان کنید... آیا مسیح در شماست"؟ (دوم قرنتیان ۱۳:۵). پاسخِ ما به خدا، طرز زندگیِ ماست! در انجیل می خوانیم: "عیسی در راه اورشلیم، به شهرها و روستاها می رفت و تعلیم می داد. در...

سوال: چرا چهار انجیل جود دارد؟ در پاسخ به این سوال بسیار مهم، ابتدا لازم است بدانیم که معنی کلمه "انجیل" در زبان یونانی که کتاب انجیل در ابتدا به آن زبان به رشته تحریر در آمده است، خبر خوش می باشد....

سال نو بر شما و عزیزانتان مبارک! کاش اوّلین تصمیمِ سالِ نوِ ما، این الهام خدا در دوّم قرنتیان ۱۳:۵ باشد: خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایمان هستید... آیا عیسی مسیح در شما هست؟ (چگونه خاطر جمع...

چشمان خود را بر بانی و کامل کنندۀ ایمان یعنی عیسی بدوزیم (عبرانیان ۲ ۱ :۲). کار روح القدس همیشه اینست که چشمان روح و روان ما را از نگرش بر خودمان دور ساخته و بر خدا معطوف سازد! کار شیطان برخلاف این،...

"تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود" (لوقا ۲۳: ۴۳). آیا این دعوت مسیح شامل حال ما نیز خواهد بود؟ بعضی باور نمی کنند که بهشت وجود دارد و نمی خواهند دربارۀ آن مطالعاتی داشته باشند، می گویند بهشت و...

خدا می فرماید: و در پی سلامتی با همه بکوشید و تقدسی که بغیر از آن هیچکس خداوند را نخواهد دید. (عبرانیان ۱۲:۱۴) آیا این هشدارِ تکان دهندۀ کلامِ خدا، روحاً ما را تکان نمی دهد، تا در فکر چاره باشیم؟ می...

* در حدود چهل سال پیش که به آمریکا آمدیم، اولین یکشنبه ای که به کلیسا رفتم، برای اولین بار شنیدم که کتاب مقدس "نه تنها برای آگهی دادن بلکه تغییر شکل دادن است" و هرگز فراموش نکرده ام: Not only for...

"تا دم مرگ وفادار بمانید و من به شما تاج حیات را خواهم بخشید" (عیسی مسیح زنده و قیام کرده در مکاشفه ۲: ۱۰). در پی مقالۀ پیشین: در کتاب مقدس می خوانیم: " سختیها را به منزلۀ تادیب تحمل کنید؛ خدا با...

در کلیسا اغلب می سراییم: "پرواز، پرواز آرزوی منه رسیدن به خدا در وجود منه". جدّی؟ البته که جدّی! زیرا: خداوند "در دل انسان اشتیاق به درک ابدیّت را نهاده است" (جامعه ۳:۱۱). سرودها، دعاهای قلبی...

در کتاب مقدس، در مورد پرستش خدا، که اغلب ظاهری و از روی احساسات به شباهت رسوم و عادات دنیوی، انجام می گیرد می خوانیم که خدا می فرماید: "این قوم با زبان خود مرا می پرستند ولی دلشان از من دور است....

9در عبرانیان ۱۱: ۶ می خوانیم: Tuesday, November 17, 2015 Faith's Check Book, Daily Entry C. H. Spurgeon November 17 God Never Forsakes For the Lord will not cast off his people, neither will he...

"بیایید تلاش کنیم تا خداوند را بشناسیم" (هوشع ۶:۳). چرا؟ زیرا: "هر کس بسوی خدا می آید، باید ایمان داشته باشد که او هست و به جویندگان خود پاداش می دهد" (عبرانیان ۱۱:۶). اگر در این باره تلاش نکرده ایم...

یادم می آید که سالها پیش در کلیسا سرودی در مورد نور می خواندیم که بندگردان آن را که (اساس) مسیحیت است، هنوز هم به خاطر دارم: نور جهان است عیسی! عدۀ زیادی از ما این سرود را به خاطر داریم، و گاهگاهی...

بگذارید نور شما بر مردم بتابد (متی ۵: ۱۶). یادم می آید که سالها پیش در کلیسا سرودی در مورد نور می خواندیم که بندگردان آن را که (اساس) مسیحیت است، هنوز هم به خاطر دارم: نور جهان است عیسی! عدۀ زیادی...

عیسی مسیح در بارۀ این محبت می فرماید: "کسی محبت بزرگتر از این ندارد که جان خود را به جهت دوستان خود بدهد" (یوحنا ۱۵:۱۳). انجیل در جایی دیگر، این محبت را چنین مکشوف می سازد: "هیچ کس هرگز خدا را ندیده...

"این است آن برّۀ خدا که گناه جهان را برمی دارد" در کتاب مقدس درباره "برّۀ خدا" می خوانیم: "شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود. او برای شهادت آمد تا بر نور شهادت دهد، تا همه بوسیلۀ او ایمان...

در کلام خدا می خوانیم: "ایمان، ضامن چیزهائی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمی بینیم" (عبرانیان ۱۱:۱). ایمان به خدا آسان است، ولی اعتماد کامل به او کاریست بس دشوار! چرا؟ برای اینکه انسان...

اگر ایمان کافی داشته باشیم، تمام مشکلات زندگی ما حلّ خواهند شد؟ برای پاسخ چه بهتر که به کتاب مقدس مراجعه کنیم زیرا آن تنها کتابی است که خداوند بوسیلۀ روحش به بشر الهام فرموده است: "هیچ کس نمی تواند...

ایمان چیست، چگونه در ما بوجود می آید و برای چیست؟ در پاسخ به سه سوال بسیار مهم فوق، به کتاب مقدس که از الهام خدا است مراجعه می کنیم: ۱- ایمان چیست؟ ایمان اطمینانی است بر امیدی که داریم، و مدرکی است...

این روزها اخبار تکان دهندۀ روز را می شنویم، مناظر وحشتناک کشت و کشتارهای وحشیانۀ انسانهای بی گناه به دست انسانهایِ از خدا بی خبر که هر چند اسمِ اشرفِ مخلوقات را بر خود دارند ولی در عمل پست تر از...

عیسیِ مسیح در آخرین لحظات زندگیِ زمینیِ خود، جنایتکاری را نجات بخشید و به همراه خود به بهشت راه داد! چگونه؟ از انجیل بشنویم: "دو جنایتکار را بردند تا با او اعدام کنند. نام محل اعدام کاسه سر بود. در...

از روزی که خداوند ما را از دنیای تاریک شیطان نجات داد و به ملکوت فرزند عزیزش منتقل ساخت، (کولسیان ۱:۱۳)، شیطان با تمام قدرتش با هر یک از ما از در جنگ در آمده، تا ما را دوباره در چنگال بی رحمانۀ خود...

آیات از ترجمه های قدیم و تفسیریِ کتاب مقدس به زبان فارسی اقتباس شده اند، بهتر آنکه آنها را در کتاب مقدسِ خود به دقت بخوانیم. زیرا بوسیلۀ آیات است که صدای خدا را در دل(روح و روان)خود می شنویم! مراجعه...

اگر در اثر فیض خدا از خود خالی شد یم، با اطاعت از کلام خدا مسیح در زندگی ما جلال خواهد یافت! (رومیان ۶:۸) کتاب مقدس دو رل بسیار مهم در زندگی ما ایفا می کند: نه تنها ما را از نقشۀ نجات خدا آگاه می...

آیا این هشدارِ تکان دهندۀ کلامِ خدا، روحاً ما را تکان نمی دهد، تا در فکر چاره باشیم؟ می دانیم که منظور از دیدن خدا، راه یافتن به بهشت است و اغلبِ کسانی که به مسیح ایمان دارند، بدون توجّه به الهام...

از روزی که خداوند ما را از دنیای تاریک شیطان نجات داد و به ملکوت فرزند عزیزش منتقل ساخت، (کولسیان ۱:۱۳)، شیطان با تمام قدرتش با هر یک از ما از در جنگ در آمده، تا ما را دوباره در چنگال بی رحمانۀ خود...

اسامیِ خدا اغلبِ اسامی در کتاب مقدس، صفات ممیزۀ شخص را بیان می کنند. در مورد اسامی خدا نیز این امر صادق است. بنابراین، برای شناختِ هر چه بیشتر خداوند، لازم است با برخی از صفاتِ یهوه خدایِ ما، آشنا...

عیسی مسیح قبل از اعلام حقیقت تابناک فوق به یهودیان، فرمود:"آمین، آمین، به شما می گویم، کسی که گناه می کند غلام گناه است. می دانیم که غلام کسی است که حقی از خود ندارد بلکه پیرو امیال و آرزوهای ارباب...

عیسی مسیح پیش از آنکه به آسمان برگردد، به شاگردان خود و هم اکنون بوسیله انجیل به ما می فرماید: "من هدیه ای نزد شما می گذارم و می روم. این هدیه آرامش فکر و دل است. آرامشی که من به شما میدهم. مانند...

قسمت دوم- مسیح می فرماید:"زمانی می رسد، و هم اکنون فرا رسیده است، که پرستندگان راستین، پدر را در روح و راستی پرستش خواهند کرد، زیرا پدر جویای چنین پرستندگانی است" (یوحنا ۴:۲۳). از این فرمایش مسیح...

توبه از گناه اولین و مشکل ترین قدم در راه ارتباط با خداست که اغلب نادیده می ماند! در انجیل می خوانیم: مسیح "ظاهر شد تا بقربانیِ خود گناه را محو سازد" (عبرانیان ۹:۲۶). بنابراین برای پی بردن به مفهوم...

(یوحنا ۱۷:۳). شایان توجّه است که دو آیۀ اول از باب اولِ کتاب مقدس حاکی از سه شخصیتیِ خدایِ واحدِ حقیقی می باشند: در این آیات کلمۀ خدا (الوهیم) مرّکب است، و در آیۀ بیست و ششمِ این باب، کلمۀ ما دو بار...